సమ్మక్క, సారలమ్మ జన్మ రహస్యం- వీడియో

సమ్మక్క, సారలమ్మ జన్మ రహస్యం- వీడియో

    05 Feb 2020

సమ్మక్క, సారలమ్మను గిరిజన ఆరాధ్య దేవతలే కాదు. గిరిజనేతరులకు ఇలవేల్పు కూడా. కోట్లాది మంది భక్తుల కొంగుబంగారం. మరి...

మేడారం సమ్మక్క – సారలమ్మ వీర చరిత్ర

మేడారం సమ్మక్క – సారలమ్మ వీర చరిత్ర

    04 Feb 2020

తెలంగాణ ఇలవేల్పు, వనదేవతలు మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరను రెండేళ్ల ఒకకొకసారి ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి...