లాక్ డౌన్ పొడిగింపుపై కేంద్రం ఏమనుకుంటుందంటే…..

లాక్ డౌన్ పొడిగింపుపై కేంద్రం ఏమనుకుంటుందంటే…..

    11 Apr 2020

లాక్ డౌన్ పొడిగించే అంశంపై….అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో సమావేశం నిర్వహించారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. మెజారిటీ ముఖ్యమంత్రులు లాక్...