సార్.. కార్.. కేటీఆర్ అన్నారు కానీ…

సార్.. కార్.. కేటీఆర్ అన్నారు కానీ…

    08 Feb 2021

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ స్థానంలో కేటీఆర్ సారు వస్తారంటూ గత కొద్దిరోజులుగా గులాబీ వర్గాలు తెగ హడావిడి చేశాయి....